تصفیه فاضلاب

خدمات صدرآب در زمینه تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب فرآیند جداکردن آلودگی‌ها و آلاینده‌ها از فاضلاب (پساب) به‌ویژه فاضلاب صنعتی است که شامل فرایندهای پیچیده‌ی مهندسی برای حذف این آلاینده‌ها و بی‌خطر شدن فاضلاب برای محیط زیست می‌باشد.

فاضلاب یا آب آلوده به آبی گفته می شود که به علت اضافه شدن مواد خارجی کیفیت خود را از دست داده و غیر قابل استفاده و رها سازی در طبیعت است. و اعمال و فعالیت هایی که منجر به از بین رفتن آلاینده ها از پساب ها به ویژه فاضلاب های خانگی و صنعتی که پساب خروجی خطر و آسیبی برای محیط زیست نداشته باشد را تصفیه فاضلاب گویند که شامل روش های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی است. با توجه به نیاز روز افزون در مسیر توسعه پایدار و الزام حفاظت از محیط زیست و دسترسی محدود به آب مورد نیاز، داشتن برنامه و تفکراتی برای مدیریت مصرف و استفاده مجدد از آب مصرف شده از امور مهم و ضروری است. مصارف خانگی و صنایع، ناخالصی و آلاینده هایی را به آب اضافه می کنند که این آلاینده ها مسبب بیماری و مشکلات در انسان و سایر جانداران می شوند. 

انواع روش های تصفیه فاضلاب :

روش‌های فیزیکی : شامل آشغالگیری، دانه گیری، شناور سازی، اختلاط، خشک کردن، سوزاندن، انجماد، دیالیز، اسمز، جذب، انتقال گاز، فیلتراسیون و ته نشینی می باشد.

روش‌های بیولوژیکی : شامل روش های هوازی و بی هوازی یا هردو است که با توجه به کیفیت پساب انتخاب می گردد.

روش‌های شیمیایی : این روش تاثیر بسیار زیادی بر حذف آلاینده ها دارد که شامل انعقاد و لخته‌سازی، سختی گیری، تبادل یون و تنظیم و کنترل pH ،اکسیداسیون، احیا، کنترل بو و حذف فلزت سنگین می‌باشد.

تصفیه فاضلاب صدرآب

با نصب یک یا چند واحد بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی و ترتیب ان ها در یک توالی می تواند در تصفیه فاضلاب موثر باشد و فرایند تصفیه کامل تر انجام می شود. انتخاب و اندازه واحد ها با معیار های اندازه گیری جریان، جمع آوری نمونه و خصوصیات جریان مشخص می شود. قدرت آلایندگی فاضلاب یا غلظت آن برحسب معیار هایی همچون BOD5 ، COD، TDS، TSS، TS سنجیده می شود.

 

تعریف جامدات (TS) : مجموع کل جامدات معلق و کل جامدات محلول موجود در فاضلاب را می گویند.
کل جامدات معلق (TSS) : به باقی مانده مواد در صافی جامدات معلق می گویند که یک پارارمتر کیفی مهم برای آب وفاضلاب و تصفیه آن می باشد.
کل جامدات محلول (TDS) : به باقی مانده در صافی ۰.۲ میکرون به مدت یک ساعت در دمای ۲±۱۸۰ درجه سانتی گراد کل جامدات محلول می گویند.
اکسیژن خواهی زیستی (BOD) : مقدار اکسیژن مصرف شده توسط جمعیت میکروارگانیسم ها در اکسیداسیون هوازی در دمای ۱±۲۰ سانتی گراد در انکوباتور هوا یا حمام آب می باشد و چون این فرایند به مدت ۵ روز طول میکشد به آن BOD5 می گویند.
اکسیژن خواهی برای تجزیه ی شیمیایی(COD) : مقدار اکسیژن مصرف شده جهت اکسیداسیون مواد شیمیایی را اکسیژن خواهی شیمیایی میگویند.

چه مشتریانی به تصفیه فاضلاب نیاز دارند ؟

تصفیه فاضلاب شیمیایی

صنایع دارویی

و شیمیایی
تصفیه فاضلاب غذایی

صنایع غذایی

و نساجی
تصفیه فاضلاب رستورانی

رستوران ها

و هتل‌ها
تصفیه فاضلاب بیمارستان

بیمارستان‌ها

و مراکز درمانی
تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها

جوجه کشی

و مرغداری‌ها
تصفیه فاضلاب صنعتی

صنایع تولیدی

و خدماتی
تصفیه فاضلاب خانگی

برج‌ مسکونی

و اداری
تصفیه فاضلاب کشتارگاهی

کشتارگاه ها

و سردخانه ها
تصفیه فاضلاب هتلی

مراکز خدماتی

و هتل‌ها
تصفیه فاضلاب مرغداری

مرغداری‌ها

و جوجه کشی