تصفیه فاضلاب به روش IFAS

در طول دهه‌های گذشته آلودگی رودخانه‌ها توسط انواع مختلفی از فاضلاب‌ها از قبیل صنعتی، کشاورزی و شهری عاملی برای یافتن راه‌های بهبود کیفیت فاضلاب و استفاده مجدد آن در کشاورزی، صنعت و دیگر مسائل بوده است. یکی از جنبه‌های مهم تصفیه فاضلاب جنبه محیط زیستی آن است که به دلیل [...]

بیشتر بخوانید