تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) فرایندی پر و خالی شونده و هوازی و نسخه ارتقا یافته و اصلاح شده ی لجن فعال می باشد و برای انواع مختلفی از پساب ها نیز کاربرد دارد. در تصفیه فاضلاب به روش SBR تمام مراحل فرایند تصفیه از جمله متعادل [...]

بیشتر بخوانید
تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]تصفیه فاضلاب به روش رکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) فرایندی پر و خالی شونده و هوازی و نسخه ارتقا یافته و اصلاح شده ی لجن فعال می باشد و برای انواع مختلفی از پساب ها نیز کاربرد دارد. در تصفیه فاضلاب به روش SBR تمام مراحل فرایند تصفیه از جمله متعادل [...]

بیشتر بخوانید