تصفیه بی هوازی

تصفیه بی هوازی

دو فناوری اصلی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ، فرایند هوازی و بی هوازی است که تفاوت این دو روش در نوع میکروازگانیزم ها و شرایط محیطی فرایند می باشد. از محصولات اصلی فرایند هوازی CO 2و H2O و زیست توده میکروبی، و برای فرایند بی هوازی CH4، CO2 و H2O و [...]

بیشتر بخوانید