تصفیه آب اسمز معکوس RO

 اسمز معکوس RO 
این سیستم بر خلاف روش اسمز و با صرف انرژی، با فشار، آب حاوی املاح را از یک غشای نیمه تراوا عبور می دهند و املاح معدنی در غشا گیر افتاده و آب بدون املاح از ان عبور می کند و آب فاقد املاح از آن خارج می شود و به اصطلاح آب یونیزه می شود. غشای نیمه تراوا غشایی است که فقط به بعضی اتم ها و مولکول ها اجازه عبور می دهد.

همیشه تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای صنعت و کشاورزی از نگرانی های بشر بوده است.
امروزه انسان با توجه به نیاز روزافزون به آب  و کمبود آب باکیفیت مجبور به بهره برداری از آب چاه، قنات، چشمه و آب هایی که در طبیعت موجود هستند شده است و مجبور به تبدیل آن ها به آب باکیفیت با استفاده از تکنولوژی شده است. یکی از این تکنولوژی های بهره برداری از آب حاوی ناخالصی استفاده از دستگاه اسمز معکوس RO می باشد. با این روش آب های حاوی املاح و نمک نیز تصفیه و قابل استفاده می شوند.

 

توضیحات

سیستم تصفیه آب با تکنولوژی اسمز معکوس


اسمز معکوس RO سیستمی است که بر خلاف روش اسمز و با صرف انرژی، با فشار، آب حاوی املاح را از یک غشای نیمه تراوا عبور می دهند و املاح معدنی در غشا گیر افتاده و آب بدون املاح از ان عبور می کند و آب فاقد املاح از آن خارج می شود و به اصطلاح آب یونیزه می شود. غشای نیمه تراوا غشایی است که فقط به بعضی اتم ها و مولکول ها اجازه عبور می دهد.

 همیشه تامین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای صنعت و کشاورزی از نگرانی های بشر بوده است. 

امروزه انسان با توجه به نیاز روزافزون به آب  و کمبود آب باکیفیت مجبور به بهره برداری از آب چاه، قنات، چشمه و آب هایی که در طبیعت موجود هستند شده است و مجبور به تبدیل آن ها به آب باکیفیت با استفاده از تکنولوژی شده است. یکی از این تکنولوژی های بهره برداری از آب حاوی ناخالصی استفاده از دستگاه اسمز معکوس RO می باشد. با این روش آب های حاوی املاح و نمک نیز تصفیه و قابل استفاده می شوند.

تصفیه معکوس RO

در سمتی که آب دارای املاح و یون می باشد با بالا بردن فشار اب را از غشای نیمه تراوا عبور می دهند و املاح را از ان جدا می کنند هرچه غلظت املاح بیشتر باشد فشار بیشتری برای جدا سازی مورد نیاز است. به آبی که از غشا عبور می کند و فاقد املاح می باشد آب یونیزه می گویند و به آبی که به علت غلظت بالای املاح از غشا عبور نکرد آب ریجکت می گویند و دارای املاح بسیار زیادی است. آب ریجکت را دوباره می توان به آب اولیه اضافه کرد و دوباره از غشا عبور داد.

 در صنایع و حتی ساختمان ها برای جلوگیری از رسوب املاح آب و کاهش عناصر کلسیم و منیزیم از روش RO  استفاده می کنند. 

دستگاه های RO در مقیاس های خانگی و صنعتی تولید می شود. دستگاه RO  ذرات معلق محلول، باکتریها، ویروس ها و دیگر میکروارگانیسم ها را حذف می نماید. از مزایای این دستگاه می توان به سهولت کار، کاهش مصرف انرژی و صرفه اقتصادی، امکان استفاده مجدد از آب تلغیظ شده، حذف میکروارگانیسم ها، حذف درصد خیلی بالایی از املاح، مناسب برای انواع صنایع که به آب نیاز دارند می توان نام برد.

مطالب مرتبط با تصفیه آب

برای مشاهده مقالات و مطالب بیشتر پیرامون تکنولوژی‌های تصفیه آب به وبلاگ صدرآب مراجعه کنید.