تصفیه فاضلاب صنعتی

انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب

انعقاد و لخته سازی در تصفیه فاضلاب در مبحث تصفیه فاضلاب در پسابهایی که امکان تصفیه بیولوژیکی وجود ندارد به مبحث تصفیه شیمیایی یا تصفیه با فرایند انعقاد و لخته سازی می پردازیم. این فرایند با نامهای متعددی شناخته می شود. از جمله: فرایند تصفیه شیمیایی، فرایند انعقاد و لخته [...]

بیشتر بخوانید
صدرآب تصفیه

فاضلاب شیردوشی

( فاضلاب شیردوشی ) برای طراحی یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد، ابتدا بایستی محل مصرف آب و تولید فاضلاب در هر بخش بررسی گردیده و سپس با توجه به کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی و درجه تصفیه مورد نیاز، طرح نهایی تصفیه خانه تهیه شود. [...]

بیشتر بخوانید

پساب های نساجی

پساب های نساجی نیز برای ارزیابی سطح آلودگی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد نیاز است.چنین گزارش تحلیلی برای صنایع نساجی برای انتخاب فناوری‌های مناسب برای جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست حائز اهمیت است [...]

بیشتر بخوانید
روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به دی اکسیدکربن، کربن، آب تجزیه می شوند و بخش کمی از آنها به ترکیبات معدنی پایدار تجزیه می شوند.در روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به دو صورت شکل می گیرد هوازی و بی هوازی. – تصفیه هوازی تصفیه هوازی در [...]

بیشتر بخوانید

تفاوت COD و BOD

فاکتورهای مهمی برای تعیین کیفیت آب وجود دارند و به کار برده می شوند، که COD و BOD از جمله مهمترین آن‌ها هستند. از آنجایی که تصفیه فاضلاب کارخانه و بیمارستان امروزه به یک دغدغه تبدیل شده است، برای مشخص کردن میزان استاندارد بودن آن‌ها، یکسری آزمایش صورت می گیرد [...]

بیشتر بخوانید
دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

دستگاه تصفیه فاضلاب هوازی

تصفیه هوازی فاضلاب یکی از روش های تصفیه بیولوژیکی می باشد که اساس وپایه آن برقراری واکنش موادآلی موجود در فاضلاب با میکروارگانیسم ها و باکتری های هوازی است. به عبارت دیگر در این روش تصفیه فاضلاب به جای استفاده از مواد شیمیایی برای حذف موادآلی و مضر، شرایطی فراهم [...]

بیشتر بخوانید
نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون چیست؟

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون چیست؟

نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون ، فرآیند زيستي سنتي هستند که در تصفیه ي پساب به منظور دستيابي به حذف نیتروژن مورد استفاده قرار میگیرند. این فرآیند ها شامل مراحل جداگانه ي هوازي و بي هوازي هستند که در حالت کلی در بیوراکتورهاي جداگانه به وسيله ي فواصل مختلف هوادهي انجام مي [...]

بیشتر بخوانید
آشنايي با فرآيند USBF در تصفيه فاضلاب

آشنايي با فرآيند USBF در تصفيه فاضلاب

فاضلاب ها آب های آلوده ای هستند که از تجمع باکتریها، سموم، میکروب ها، مواد پلاستیکی و مواد شیمیایی تجمع یافته اند. به طور مسلم وجود سموم و باکتریها و مواد شیمیایی برای سلامتی انسان ها و حیوانات خطر بزرگی محسوب می شود. اگر فاضلاب در محیط زیست بازیابی نشود [...]

بیشتر بخوانید
فرایند های رشد تهاجمی در تصفیه فاضلاب

فرایند های رشد تهاجمی در تصفیه فاضلاب

با وجود توسعه کارخانه ها و صنایع و همچنین افزایش جمعیت امروز شاهد آلودگی محیط زیست در جامعه علی الخصوص در شهرهای بزرگ خواهیم بود. منابع آب شیرین از جمله مواردی است که در صورت عدم توجه به مسائل بهداشتی به شدت آسیب پذیر بوده و موجب به خطر افتادن [...]

بیشتر بخوانید