تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) فرایندی پر و خالی شونده و هوازی و نسخه ارتقا یافته و اصلاح شده ی لجن فعال می باشد و برای انواع مختلفی از پساب ها نیز کاربرد دارد. در تصفیه فاضلاب به روش SBR تمام مراحل فرایند تصفیه از جمله متعادل سازی، هوادهی و ته نشینی در همان راکتورصورت می گیرد و نیاز به فضا و مکان متفاوتی برای هر فرایند ندارد. این سیستم به صورت منفرد یا چندین راکتور موازی طراحی می شود و بیشتر برای صنایع لبنی، کاغذسازی، دباغی و نساجی کاربرد دارد. این روش بهره برداری و راهبری اسان ، هزینه ساخت و نگهداری پایینی دارد و بیشتر برای دبی های پایین کاربرد دارد. در این روش حداقل باید دو حوضچه در نظر گرفته شود وقتی یک حوضچه جریان ورودی دریافت می کند دیگری چرخه تصفیه را تکمیل می کند. بهره برداری از این راکتور 5 مرحله دارد:

  1. پر کردن: در این مرحله پساب وارد راکتور شده و تمام ظرفیت مخزن که سطح فاضلاب در چرخه قبل کاهش یافته بود به یکباره 100% تکمیل می شود. در همین زمان مخزن دیگر در مراحل پایانی فرایند تصفیه مانند ته نشینی یا تخلیه می باشد. بیشترین زمان چرخه ی تصفیه به این مرحله تعلق دارد و معمولا 3 ساعت است.
  2. واکنش: در این مرحله پساب وارد واکنش شده و مواد الی توسط میکروارگانیزم ها تجزیه می گردد. (معمولا 2 ساعت)
  3. ته نشینی: در این مرحله پساب ساکن شده و به دو فاز مایع و جامد تبدیل می شود که مواد جامد ته نشست شده و بر روی آن مایع زلال قرار می گیرد.(معمولا 30 دقیقه)
  4. تخلیه: در این مرحله مایع زلال از راکتور خالی می شود و به مجراهای خارجی ریخته می شود.(معمولا 30 دقیقه)
  5. سکون: لجن باقی مانده را از راکتور خارج می کنند. و راکتور اماده ی دریافت دوباره ی فاضلاب می شود و تا پر شدن دوباره در مرحله ی سکون قرار می گیرد.

پساب خروجی پس از تصفیه گند زدایی شده و از سیستم خارج می گردد. این سیستم با استفاد از فرایند های هوازی و بی هوازی راندمان خیلی خوبی در حذف مواد الی دارد و بیش از 90 درصد BOD، COD را حذف می کند. این سیستم اولین بار در ایران در شهر مراغه با ظرفیت 100 هزار نفر احداث شد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است